AMBASADA BOSNE I HERCEGOVINE - PODGORICA CRNA GORA, Tel: +382 20 618 105
EMBASSY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, Atinska 58 - PODGORICA MONTENEGRO

PUTNE ISPRAVEPASOŠ

Biometrijski pasoši Bosne i Hercegovine počeli su se izdavati 15.10.2009. godine,  za čije nosioce su 15.12.2010. godine ukinute vize za turistička i druga putovanja u zemlje Šengen sporazuma.

Ambasada BiH u Podgorici izdaje pasoše državljanima BiH koji u Crnoj Gori borave duže od tri mjeseca.

Prije nego što se odlučite da dođete u Ambasadu BiH u Podgorici radi zamjene pasoša, savjetujemo da se telefonskim putem obratite Ambasadi na telefon broj:
+ 382 20 618 015 i zatražite provjeru da li je evidentiran Vaš Jedinstveni matični broj (u Centralnoj evidenciji BiH, u daljem tekstu JMB). Osobe koje imaju ličnu kartu BiH izdatu poslije 2003. godine, imaju evidentiran JMB u Centralnoj bazi podataka.

Ukoliko Vam je javljeno da Vaš JMB nije evidentiran u Centralnoj evidenciji BiH, potrebno je provesti postupak evidentiranja Vašeg JMB u Centralnoj evidenciji.

U tu svrhu je potrebno uraditi slijedeće:

1. Popuniti obrazac Prijave za evidenciju JMB u Centralnoj evidenciji (obrazac: Prijava za evidenciju JMB),
2. Priložiti identifikacioni dokumenat (pasoš, lična karta),
3. Priložiti Izvod iz matične knjige rođenih (bez ograničenog roka trajanja),
4. Priložiti Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci.

Za maloljetnu djecu zahtjev potpisuju oba roditelja.

Zahtjev za biometrijski pasoš (u daljnjem tekstu: pasoš) podnosi se lično.
Prilikom podnošenja zahtjeva za pasoš obavezno je priložiti:

1. Prethodni pasoš (ako ima), važeću ličnu kartu BiH ili drugu javnu ispravu kojom se može utvrditi identitet, prebivalište i državljanstvo BiH,
2. Dozvolu boravka u Crnoj Gori (lična karta za strance), 
3. Potvrdu banke o izvršenoj uplati takse za izdavanje pasoša:
za dijete do 3 godite - 73,00 EUR-a,
za dijete od 3 do 18 godina - 78,00 EUR-a,
za punoljetne osobe - 129,00 EUR-a.

Zakonski rok za izdavanje pasoša je 60 dana (u praksi se čeka oko tri do četiri sedmice), a postoji i opcija izdavanja HITNOG/BRZOG PASOŠA i rok za izdavanje je 7 dana.
U tom slučaju cijene za navedeni pasoš su:
za dijete do 3 godine - 323,00 EUR-a,
za dijete od 3 do 18 godina - 328,00 EUR-a,
za punoljetne osobe - 379,00 EUR-a.

NAPOMENA: S obzirom da je lice dužno prilikom podnošenja zahtjeva za pasoš dati precizne podatke o mjestu upisa u knjigu rođenih i knjigu državljana BiH, da bi se izbjegli troškovi ponovnog dolaska u Ambasadu radi ispravke pogrešno upisanog mjesta upisa u MKR i KD u zahtjevu za pasoš i time ubrzao postupak izdavanja pasoša, za lica za koja putem Ambasade nije proveden postupak evidentiranja JMB u Centralnu evidenciju JMB BiH, već je JMB bio ranije evidentiran, preporučljivo je da se kod
podnošenja zahtjeva za pasoš, daju na uvid izvod iz MKR iz BiH i uvjerenje o državljanstvu BiH.

Zahtjev za pasoš za maloljetna lica podnose oba roditelja. Ako je jednom roditelju povjereno starateljstvo ili ako jedan od roditelja nije u životu, odnosno vodi se kao nestalo lice, potrebno je predati dokaz o tome (pravosnažno sudsko rješenje iz BiH, odnosno izvod iz matične knjige za umrlog roditelja, tj. uvjerenje Instituta za nestala lica). Ako roditelji nisu u životu, saglasnost daje staratelj po pravosnažnom rješenju nadležnog organa. Ako zahtjev podnosi/e usvojitelj/i djeteta, potrebno je dostaviti pravosnažno rješenje nadležnog organa iz BiH o usvojenju djeteta.
Prilikom podnošenja zahtjeva obavezno je prisustvo djeteta za koje se podnosi zahtjev, radi akvizicije biometrijskih podataka.

NAPOMENA: Kod podnošenja zahtjeva za pasoš za maloljetno lice, oba roditelja moraju imati evidentrian JMB u Centralnoj evidenciji (važi za roditelje koji su državljani BiH).

PUTNI LIST

Putni list se izdaje isključivo osobama koje nemaju regulisan legalan boravak u Crnoj Gori ili u slučaju krađe, gubitka ili oštećenja pasoša ili na zahtjev nadležnog organa Crne Gore i namijenjen je isključivo za povratak u Bosnu i Hercegovinu.

Putni list se izdaje samo u hitnim slučajevima.
Putni list služi samo za putovanje iz Crne Gore u BiH (jedan smjer).
Važnost putnog lista je maksimalno 30 dana.

Zahtjev za izdavanje putnog lista se podnosi lično u Ambasadi, a uz zahtjev (Obrazac zahtjeva za izdavanje putnog lista) je neophodno priložiti slijedeća dokumenta:

1. Popunjen obrazac GPI-2, ukoliko je pasoš ukraden, izgubljen ili oštećen,
2. Potvrdu o prijavi gubitka ili krađe pasoša izdatu od strane nadležnog organa Crne Gore za poslove policije ili službe za strance,
3. Važeći identifikacioni dokument (lična karta ili drugi identifikacioni dokumenat),
4. Jedna fotografija novijeg datuma formata 3,5 x 4,5 cm.

Ako lice nema nikakav identifikacioni dokumenat, u Ambasadi se provodi postupak utvrđivanja identiteta u skladu za zakonskim propisima.

Osobe mlađe od 18 godina uz zahtjev za putni list dužne su priložiti saglasnost oba roditelja, na kojoj su potpisi oba roditelja, ovjerenu od strane notara. Ako je jednom roditelju povjereno starateljstvo ili ako jedan od roditelja nije živ, potrebno je dostaviti dokaz o tome (pravosnažno sudsko rješenje iz BiH, odnosno izvod iz matične knjige umrlih iz BiH za umrlog roditelja). Zahtjev za upis u putni list za maloljetna lica podnose njihovi roditelji / staratelji uz predočenje svojih pasoša. Staratelji osim pasoša dostavljaju odgovarajući dokument o starateljstvu izdat od nadležnog organa iz BiH.

Ovlašteno lice Ambasade može zahtijevati i predočenje drugih dokumenata ili isprava koje ocijeni potrebnim.
Taksa za izdavanje putnog lista iznosi 27,00 EUR-a i plaća se prilikom podnošenja zahtjeva u banci na račun Ambasade BiH u Podgorici.
Copyright 2019 Embassy of Bosnia and Herzegovina in Podgorica Montenegro
Ul. Atinska 58. - Podgorica Crna Gora, Kontakt tel: +382 20 618 105