AMBASADA BOSNE I HERCEGOVINE - PODGORICA CRNA GORA, Tel: +382 20 618 105
EMBASSY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, Atinska 58 - PODGORICA MONTENEGRO

O NAMAAMBASADA BOSNE I HERCEGOVINE U CRNOJ GORI - PODGORICA

AMBASADOR BOSNE I HERCEGOVINE U CRNOJ GORI
NJ. E. GOSPODIN BRANIMIR JUKIĆ

ČLANOVI MISIJE:
LEPA BABIĆ, SAVJETNIK
MILICA ŠUPIĆ, I SEKRETAR
DAMIR KURT, KONZULARNI RADNIK II
SINIŠA BOŽOVIĆ, VOZAČ

Atinska 58, 81000 Podgorica
Tel: + (382 20) 618 105 + (382 20) 618 015
Fax: + (382 20) 618 016
E-mail: amb.podgorica@mvp.gov.ba
Web sajt: www.ambasadabih.me

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak, 09:00 - 17:00
Radno vrijeme sa strankama (Konzularni odjel): ponedjeljak - četvrtak, 10:00 - 13:00
Copyright 2019 Embassy of Bosnia and Herzegovina in Podgorica Montenegro
Ul. Atinska 58. - Podgorica Crna Gora, Kontakt tel: +382 20 618 105