AMBASADA BOSNE I HERCEGOVINE - PODGORICA CRNA GORA, Tel: +382 20 618 105
EMBASSY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, Atinska 58 - PODGORICA MONTENEGRO

SPROVODNICEPOSTUPAK IZDAVANJA SPROVODNICE ZA PRENOS POSMRTNIH OSTATAKA U BOSNU I HERCEGOVINU

U cilju pokretanja postupka izdavanja Sprovodnice za prenošenja posmrtnih ostataka radi sahrane u Bosnu i Hercegovinu, potrebno je u Ambasadi popuniti obrazac Zahtjeva i uz njega, priložiti slijedeće dokumente:

I  SLUČAJ

Državljanin Bosne i Hercegovine koji je umro prirodnom smrću (nije zarazna bolest)

- Zahtjev za izdavanje sprovodnice (Obrazac zahtjeva - slučaj I),
- Identifikacioni dokumenat preminule osobe (kojom se utvrđuje da je državljanin BiH, a ukoliko umrla osoba nije bila u posjedu identifikacionog dokumenta BiH, potrebno je kao dokaz o BiH državljanstvu priložiti Uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci),
- Potvrda o smrti - nalaz ljekara,
- Sprovodnica i Rješenje Crne Gore (Sanitarna inspekcija Crne Gore),
- Izvod iz matične knjige umrlih Crne Gore,
- Potvrda o obezbijeđenom grobnom mjestu u BiH,
- Rješenje o registraciji pogrebne firme koja će vršiti prevoz preminule osobe,
- Kopija identifikacionog dokumenta vozača koji upravlja vozilom za prevoz umrle osobe,
- Kopija saobraćajne dozvole vozila kojim se vrši prevoz preminule osobe,
- Ukoliko zahtjev za izdavanje sprovodnice ne podnosi član porodice, onda lice koje u ime njih podnosi zahtjev treba da ima ovjerenu punomoć i svoj identifikacioni dokumenat,- Dokaz o plaćenoj taksi u iznosu od 26,00-a EUR-a.

Ukoliko je sve gore navedeno ispunjeno, sprovodnica se izdaje odmah.


II SLUČAJ

Kada je u pitanju državljanin BiH koji se ekshumira, ili koji je umro od zarazne bolesti, ili strani državljanin koji je umro prirodnom smrću, a treba da se sahrani u BiH, za izdavanje sprovodnice potrebna je prethodna saglasnost nadležnih organa Federacije BiH, Republike Srpske ili Brčko distrikta BiH, u zavisnosti od toga gdje lice treba da se sahrani.

Potrebna dokumentacija:

- Dokumentacija kao iz I slučaja, samo što se popunjava drugi obrazac Zahtjeva za izdavanje sprovodnice u zavisnosti od toga gdje lice treba da bude sahranjeno u BiH i saglasnost kojeg nadležnog organa iz BiH traži.

Zahtjev za prenošenje posmrtnih ostataka iz inostranstva u Federaciju BiH
Zahtjev za prenos umrlog lica iz inostranstva u Republiku Srpsku
Zahtjev za prenošenje posmrtnih ostataka iz inostranstva u Brčko distrikt BiH

Sprovodnica se u ovom slučaju ne izdaje odmah, nego procedura može potrajati 1-2 dana dok se ne dobije potrebna saglasnost nadležnih organa iz BiH.
Copyright 2019 Embassy of Bosnia and Herzegovina in Podgorica Montenegro
Ul. Atinska 58. - Podgorica Crna Gora, Kontakt tel: +382 20 618 015